BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI VE İLANI

1-Kurumun Adı Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş
A) Adresi Soğanlı Mah. Dr.Sadık Ahmet Cad.Soğanlı Kültür Merkezi No:388/2 Osmangazi / BURSA
B) Telefon ve Faks Numarası T:+90 224 235 34 33 F: +90 224 235 34 35
C) Elektronik Posta Adresi info@osperas.com.tr
2-İhale Konusu  Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. Banka Promosyon İhalesi
3-İhale Usulü 4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı      Zarf ve devamında Açık Artırma Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı 1909 (Sürekli işçi)
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı 8.260.000,00 TL  (2021 Ocak-Şubat- Mart 3 aylık ortalama)
6-07/05/2021Tarihinde Promosyon Sözleşmesi Bitecek Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı 1143 (696 sayılı KHK geçiş yapılan sürekli işçiler)
7-07/05/2021 Tarihinde Promosyon Sözleşmesi Bitecek Kurumun Aylık Nakit Akışı  25.000.000,00 TL
8-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri Genel Müdürlük
9-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati 27/04/2021 Salı günü, saat 10:30

 

Banka Promosyonu İhale Komisyonu   14/04/2021 tarihinde; saat 10:00 da yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısının yapılamasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Devamında Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyonu İhale İlanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına, İlgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler;

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler http://osperas.com.tr/ adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve devamında açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

4-Teklifler, en geç 27/04/2021  Salı günü, saat  10:30 ‘a kadar genel müdürlükte  ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılacak ve daha sonra teklif veren tüm bankaların iştirak edeceği açık artırma yoluna gidilecektir.  Komisyon ve istekliler, tur sonlarında değerlendirme yapmak üzere 10 dakikayı geçmeyecek ara isteyebileceklerdir. İhale, Komisyonun uygun görmesi halinde en fazla teklifi veren banka üzerinde bırakılacaktır. Komisyon, yeterli rekabet şartlarının oluşmadığını değerlendirdiği takdirde ihaleyi iptal edebilecek veya ileri bir tarihte yeniden yapılmak üzere erteleyebilecektir. Bu durumda teklifte bulunan bankalar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır. İhaleye teklif sunan banka, bu şartnamede ve eklerinde yazılı şartları kabul etmiş sayılacaktır.

 

Kelimeler: