YÖNETİM SİSTEMLERİ

KALİTE ISO 9001: 2015

*  Osmangazi Belediyesi beklentileri doğtultusunda sunduğumuz hizmetleri;kaliteli,güler yüzlü,adil ve tarafsız şekilde sunmak,
*  Kültürel ve tarihihi değerlere sahip çıkılan bir anlayış ile hizmet vermek,
*  Çağdaş yaşam ortamı oluşturmak vatandaşların ve çalışanların memnuniyetlerini sürekli eğitim ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile arttırmak,
*  Hizmet sunumu fırsat eşitliğine uygun,ihtiyaç ve önceliklere göre sorun çözme odaklı hizmet anlayışı ile gerçekleştirmek,
*  Yasal mevzuatlar ve sartlara uygunluk doğrultusunda değişime sürekli olarak açık olmak ve yenilikleri uygulamak,
*  Değişen ve gelişen teknolojileri takip ederek yürüttüğü sistemleri hizmetleri geliştirmek,
*  İnsani ilişkileri kolaylaştırmak, yerel hizmetleri herkese zamanında, etkin bir şekilde ulaştırmak ve kapsayıcı belediyecilik hizmetlerine öncülük etmektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISO 45001:2018

*  En değerli kaynağımız olan çalışanlar,stajyerler,hizmet veren diğer firma çalışanları ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini sağlamak,
*  Tüm kazaların önlenebilir olduğu inancıyla, belirlediğimiz hedeflere sürekli iyileştirme ve sıfır kaza politikası sayesinde ulaşacak çalışmalar yapmak,
*  İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili tüm yasal sorumlulukları yerine getirme ve faaliyetlerimizde İSG açısından risk yaratmayan teknolojileri kullanmak,
*  İSG ve meslek hastalıkları konusundaki riskleri değerlendirmek periyodik olarak gözden geçirmek,riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar yapmak ve önlem almak,
*  Acil durum ve afetlerde,ortaklaşa önleme faaliyetleri için yakın çevremizdeki kuruluşlarla işbirliği yapmak,
*  Tüm çalışanların çalışma ortamlarında çalışan temsilcisi ile iletişim halinde olmak,
*  İSG kavramının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve İSG çalışmalarının devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirmek.
*  Yasal şartlara ve mevzuata uygun hareket etmek

ÇEVRE ISO 14001:2015

*  Doğal kaynakları israf etmeden etkin ve verimli kullanmak,
*  Temiz ve yaşanabilir bir çevre meydana getirmek,
*  Kaynağında atık oluşumunu azaltmak ve oluşan atıkların da geri dönüşümünü sağlamak,
*  Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için Çevre Yönetim Sistemini oluşturmak ve sürekli iyileştirmesini sağlamak,
*  Belirlenen çevre politikalarına kurum çalışanlarının ve toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlayarak, bu konuda eğitim faaliyetleri düzenlemek,
*  İlçemiz sınırları dahilinde çevre kirliliğinin oluşumunu engellemek ve bununla ilgili yöntemler geliştirmek,
*  Yasal şartlara ve mevzuata uygun hareket etmek
*  Kuruluşun uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek
*   Çevreye ve doğaya saygıyı esas almak.